Техникийн үзүүлэлт
Брэнд: Чингис
Үсний өндөр: 6-8 мм
1мкв дахь үслэг гогцооны тоо: 340,000 ширхэг
1мкв-н жин: 2.1-2.5 кг
Үслэг утасны бүтэц: 80% ноос, 20% полиамидийн холиотой утас, полипропилен утас, 100% ноос
Өнгийн тоо: 5
Машины өргөн: 4 метр
Технологи: зүссэн гадаргуу (Cut), Wilton технологи