Техникийн үзүүлэлт

Код 6A0978
Цуглуулга High class

1м2-д 340,000 цэгтэй, ноосны орц 80-100%, үсний өндөр 8мм, 5 өнгийн хивс