Д.Сугар
“Эрдэнэт Кашмер” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол:

  • 1992-1997 МУИС, "Нягтлан бодогч"
  • 2001-2003 МУИС, "Бизнесийн удирдлагын магистр”
  • 2014 ММНБИ "Мэргэшсэн нягтлан бодогч" 

Ажилласан байдал:

  • 1997-1998 “Ээрмэл” ХК, Санхүүгийн менежер
  • 1998-2007 “Cashmere Fine Asia” ХХК, Үйлдвэрлэлийн менежер
  • 2007-2009 “Файн воодс” ХХК, Гүйцэтгэх захирал
  • 2009-2013 “Митра” Герман ХО, Санхүүгийн менежер
  • 2013 “Макмохан” ХХК, Санхүүгийн менежер
  • 2013-2015 “Сити Файн Мийт” ХХК, Гүйцэтгэх захирал
  • 2015 оноос “Эрдэнэт Кашмер” ХХК, Гүйцэтгэх захирал