Р. Батсайхан
“Орхон Инженеринг Менежмент” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол:

  • 1979- 1984 Улаанбаатар хотын Техникийн Их Сургууль, “Инженер-механик”

Ажилласан байдал:

  • 1984-1985 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Механик цехийн мастер
  • 1985-1989 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Хангамжийн менежер
  • 1989-1992 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Кип–автоматикийн инженер
  • 1992-1996 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Механик цехийн бригадын ахлагч
  • 1996-2002 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Ээрэх үйлдвэрийн ерөнхий инженер
  • 2002-2006 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Ээрэх үйлдвэрийн дарга
  • 2006-2008 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Үйлдвэр эрхэлсэн захирал
  • 2008-2014 “Эрдэнэт Хивс” ХХК, Техник бодлого зохицуулалтын дарга
  • 2014 оноос “Орхон Инженеринг Менежмент” ХХК, Гүйцэтгэх захирал